Afspraak Peter Leusink

Tarieven en vergoedingen

Geen vergoeding consulten, wel van de rest

De consulten (zowel fysiek als online) worden niet vergoed, ook niet in 2024. Je kunt eventueel een beroep doen op Bijzondere bijstand van de Gemeente. De kosten voor bloedprikken of een recept worden wel vergoed. Machtigingen die ik verstrek voor logopedie of laserbehandeling blijken door sommige verzekeraars wel te worden geaccepteerd zodat deze kosten worden vergoed.

De factuur van de behandeling ontvang je enkele weken na afloop.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk maar wel prettig.

Tarieven 2023 en 2024

Consult arts-seksuoloog NVVSTarief
Intake (incl. MDO, verslag naar huisarts, overleg verwijzer, 50-60 min.)€ 210,-
Verlengde intake (30-60 min)€ 140,-
Behandeling (consult/begeleiding en/of verwijzing + lab + recept, 30 min.)€ 100,-    
Behandeling (kort consult en/of verwijzing + lab + recept, 15 min.)€ 70,-       
Behandeling (routine lab + recept, 5-10 min.)€ 35,-

Als je een afspraak maakt ga ik ervan uit dat je jezelf hebt geïnformeerd over de tarieven en dat je akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden. Lees vooraf de betalingsvoorwaarden

Klachtenregeling

Ik ben BIG-geregistreerd (09022469601) en ben huisarts (AGB 01020913) en seksuoloog NVVS (AGB 90035072). Mocht je een klacht hebben, bespreek die dan eerst met mij. Dat mag ook schriftelijk; je mag iemand meenemen naar het gesprek. Indien wij er samen niet uitkomen, dan kan je gebruik maken van de klachtencommissie van de NVVS of Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg.

Kwaliteitsstatuut

Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (versie 3.0) van Peter Leusink is ter inzage beschikbaar op de praktijklocatie Mauritsstraat 100, Utrecht. 

Privacy

De gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Online afspraak maken – Peter Leusink

Een afspraak maken is tot maximaal 3 maanden mogelijk. Wij hanteren geen wachtlijst. Blijf dus de agenda volgen tot er een plek vrij komt. Nieuwe intakes zijn helaas pas per 1 februari 2024 weer mogelijk.

Maak een keuze uit onderstaande lijst tussen Intake (1e gesprek voor nieuwe aanmeldingen) en Kort consult of Online consult (30 minuten, vervolgconsult).

Dit formulier vraagt u om uw naam, emailadres en mobiel nummer zodat wij uw afspraak kunnen inplannen en u kunnen bereiken bij verhindering. Deze gegevens worden in een database bewaard gedurende maximaal een maand na uw laatste afspraak en/of betaling van de factuur. De gegevens komen als email bij ons binnen. Door het aanmeldformulier te verzenden geeft u ons toestemming uw naam, emailadres en mobiel nummer te gebruiken voor het inplannen van uw afspraak en het kunnen benaderen van u mocht een afspraak onverhoopt geannuleerd moeten worden.