Afspraak Eva Broomans

Het is momenteel niet mogelijk om aan te melden. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Deze aanmeldstop wordt de 1e van de maand herzien. Wanneer deze tekst van de website verdwijnt is het mogelijk om aan te melden.

Zorgprestatiemodel 

Vanaf 2022 is de GGZ-vergoeding geregeld binnen het Zorgprestatiemodel, een nieuw administratiemodel. Hiervoor geldt dat een GGZ-behandeling alleen vergoed wordt met een schriftelijke verwijzing van de huisarts.

De verwijsbrief bevat (een vermoeden van) een DSM5-classificatie met verwijzing naar de Basis of Specialistische GGZ. 

Per 1 januari 2022 worden behandelingen in de GGZ betaald op consultbasis. Dit betekent dat je niet aan het einde van een behandeltraject maar vaker; elke maand, een factuur ontvangt. Op de factuur kan je zien welke consulten in rekening zijn gebracht. Diagnostiekconsulten en behandelconsulten worden apart vermeld en hebben verschillende prijzen die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn bepaald. 

De eerste 2 consulten zijn altijd diagnostiekconsulten. Tevens kan intercollegiaal overleg (MDO) gefactureerd worden. De prijs van een consult hangt ook af van de duur van het consult. We werken volgens het principe “planning = realisatie”.  Dit houdt in dat de vooraf afgesproken duur van een sessie de consultprijs bepaalt, ongeacht te laat komen of uitlopen. Hiervan mag worden afgeweken als er sprake is van meer dan 15 minuten uitloop.  

De aanspraak van je eigen risico verandert per 2022. Als je behandeling doorloopt in een nieuw kalenderjaar, zal over beide jaren waarin de behandeling liep, je eigen risico aangesproken worden.  

Zorgvraagtypering 

Vanaf 2022 zal gewerkt gaan worden met zorgvraagtypering. Dit houdt in dat na de intake/diagnostiekfase met behulp van een vragenlijst (HONOS+) het zorgvraagtype van een cliënt bepaald moet worden. 

De eerste 2 jaar zijn nog een pilotfase maar de verwachting is dat het zorgvraagtype (oftewel de zorgzwaarte) medebepalend wordt voor het aantal consulten dat mag worden ingezet. We zullen je betrekken bij het bepalen van jouw zorgvraagtype en je kunt deze ook terug vinden op de factuur. Meer informatie vind je in deze folder: 

Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf en via deze link: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde zorg

Per 1 januari 2023 heeft Psychotherapiepraktijk Wittevrouwen contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars:

  • ACHMEA: De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis
  • ASR: a.s.r., Ditzo
  • CZ: CZ, CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden, OHRA
  • DSW-Stad Holland: DSW, InTwente, Stad Holland, SZVK
  • EUCARE: Aevitae (Eucare), Care4Life
  • ENO: Salland
  • ONVZ: ONVZ, VVAA, Jaah
  • Zorg en Zekerheid: AZVZ, Zorg en Zekerheid

Als je verzekerd bent bij een van deze verzekeraars wordt je behandeling bij Psychotherapiepraktijk Wittevrouwen volledig vergoed.

Ongecontracteerde zorg

De behandeling wordt met uitzondering van het eigen risico deels vergoed afhankelijke van je eigen polis en zorgverzekeraar. Het percentage dat de zorgverzekeraar vergoedt ligt vaak tussen de 60 en 100 procent. 

Check dit voorafgaand aan de intake altijd zelf bij je zorgverzekeraar zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De rekening van de behandeling krijg je vanaf 2022 maandelijksDeze kan je zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts naar de SGGZ en een classificatie volgens DSM 5 noodzakelijk. Voor de actuele en volledige voorwaarden kan je terecht bij je eigen verzekeraar. 

Standaard prijslijst specialistische GGZ 2023 voor vrijgevestigde praktijk 

Consulten PsychotherapeutTarief NZa *
Diagnostiek 60 min **€ 199,34
Behandeling 60 min ***€ 176,30
Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II GGZ€ 23,58       
Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II GGZ€ 71,88         
* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intake (sessie 1 en 2), eventueel bij evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten

Onverzekerd product Consult (OVP)/ on-vergoede zorg: 

Behandeling van bepaalde problemen (o.a. relatietherapie, seksuele problematiek, werkproblemen) valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking. Het tarief is €124,16,- per sessie van 45 minuten. 

Je betaalt de behandeling in dit geval zelf. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Er wordt geen diagnose/ classificatie gesteld en het eigen risico wordt niet aangesproken. In de week na de sessie ontvangt u de factuur. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. 

No show/ niet doorgaan van de afspraak:

Je kunt een afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren annuleren of verzetten door te mailen. Bij afzegging binnen 48 uur zal een no-show tarief van €75,- in rekening worden gebracht. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd. Bij een afmelding binnen 48 uur bv ivm COVID gerelateerde klachten wordt altijd aangeboden om beveiligd te beeldbellen of een telefonisch consult te doen. Wil of kan je hiervan geen gebruik maken dat wordt de gereserveerde tijd verrekend. De rekening van een no show kan je niet indienen bij de verzekering. 

Seksuele problematiek: 

Afhankelijk van de aard van de seksuele klacht en of deze samenhangt met een andere psychische diagnose wordt de zorg vergoed door de verzekeraar. Je hebt bv. recht op vergoeding indien er sprake is van genderdysforie of van een DSM 5 classificatie + een seksuele klacht. Als er een DSM 5 classificatie is vastgesteld en er is sprake van aan die classificatie-gerelateerde seksuele klachten, dan kan je vergoeding krijgen voor de behandeling van de DSM 5 classificatie en mogen de daaraan gerelateerde seksuele klachten mee behandeld worden. De seksuele problemen mogen echter niet het hoofddoel van de behandeling zijn. 

Als je op de intake komt gaan we ervan uit dat je jezelf hebt geïnformeerd over het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden.

https://transgenderzorgutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/09/Betalingsvoorwaarden-Eva-Broomans-Transgenderzorg-Utrecht.docxr

Wachttijd

Eva Broomans heeft momenteel een aanmeldstop.

Klachten en geschillenregeling

Eva Broomans is BIG-geregistreerd en houdt zich aan de beroepscode, zoals door de NVVS (Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie) is opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan ons werk moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, bespreek die dan eerst met je behandelaar. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, dan kan je gebruik maken van de klachtencommissie van de NVVS (https://www.nvvs.info) of LVVP ( https://lvvp.info ).

Kwaliteitsstatuut

Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut van Eva Broomans is ter inzage beschikbaar op de praktijklocatie Servaasbolwerk 11, 3512NL, Utrecht. 

Privacy

Je gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het privacystatement van Eva Broomans is hier te vinden: 

https://transgenderzorgutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/09/PRIVACYSTATEMENT-Eva-Broomans.html

Registraties en lidmaatschappen 

Psychotherapeut BIG nr: 49930801516

AGB 94111004

AGB-seksuologie 90037299

AGB Praktijk 94060880

LVVP

Aspirant lid NVPP

Schematherapeut

Seksuoloog NVVS

EFT-therapeut, aanvullend getraind (EFT-Nederland)

Locatie

Eva Broomans werkt op maandag, woensdag, donderdag (13:30 tot 21:30 u) en vrijdag tussen 8:00 en 18:00 u op locatie Servaasbolwerk 11 te Utrecht. U gebruikt bel 11-3 en neemt op de tweede etage plaats in de wachtruimte. Deze wachtruimte is beperkt en vandaar de vraag op tijd te komen.  

Buiten mijn werktijden kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisarts (binnen kantoortijden), crisisdienst (voor Utrecht: 030- 2308850) of huisartsenpost (buiten kantoortijden: 088-1309670.