Afspraak Maud Lazaroms

Maud Lazaroms heeft i.v.m. verlof een aanmeldstop tot december 2023. Het is momenteel niet mogelijk om aan te melden. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Wanneer deze tekst van de website verdwijnt is het mogelijk om weer aan te melden.

(Laatst bijgewerkt 17-07-2023)

Online afspraak maken

Online afspraak maken wordt opengesteld zodra er geen aanmeldstop meer is.

Zorgprestatiemodel

Zorgprestatiemodel vanaf 2022 Vanaf 2022 zal het Zorgprestatiemodel gelden, een nieuw administratiemodel. Voorwaarde om een behandeling vergoed te krijgen is een schriftelijke verwijzing van de huisarts met een diagnose van een stoornis of een vermoeden van een DSM5-stoornis en verwijzing naar de BGGZ. Per 1 januari 2022 worden behandelingen in de GGZ betaald op consultbasis. Dit betekent dat je niet aan het einde van een behandeltraject maar vaker; elke maand, een factuur ontvangt. Op de factuur kan je zien welke consulten in rekening worden gebracht. Diagnostiekconsulten en behandelconsulten worden apart vermeld en hebben verschillende prijzen die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn bepaald. De eerste 2 consulten zijn altijd diagnostiekconsulten. Tevens kan intercollegiaal overleg (MDO) gefactureerd worden. De prijs van een consult hangt ook af van de duur van het consult. Ik zal gaan werken volgens het principe “planning = realisatie” wat inhoudt dat de vooraf afgesproken duur van een sessie de consultprijs bepaalt, ongeacht te laat komen of uitlopen. Hiervan mag worden afgeweken als er sprake is van meer dan 15 minuten uitloop.  De aanspraak van je eigen risico verandert per 2022. Als je behandeling doorloopt in een nieuw kalenderjaar, zal over beide jaren waarin de behandeling liep, je eigen risico aangesproken worden.  

Zorgvraagtypering Vanaf 2022 zal gewerkt gaan worden met zorgvraagtypering. Dit houdt in dat na de intake/diagnostiekfase met behulp van een vragenlijst (HONOS+) het zorgvraagtype van een cliënt bepaald moet worden. De eerste 2 jaar zijn nog een pilotfase maar de verwachting is dat het zorgvraagtype (oftewel de zorgzwaarte) mede bepalend wordt voor het aantal consulten dat mag worden ingezet. Ik zal je betrekken bij het bepalen van jouw zorgvraagtype en je kunt deze ook terug vinden op de factuur. Meer informatie vind je in deze folder: Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf en via deze link: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde zorg

CZ, Ohra, Nationale Nederlanden en Menzis: via Stichting 1Np biedt Maud Lazaroms gecontracteerde zorg aan. Stichting 1Np regelt ook de facturatie van gecontracteerde zorg. DSW (inclusief Stad Holland & In Twente), Zilveren Kruis (inclusief De Friesland, Interpolis en FBTO: Maud Lazaroms heeft met deze verzekeraars eigen contracten afgesloten.

Vanaf 2023 zullen facturen maandelijks verstuurd worden. Alle indirecte tijd zoals verslaglegging is in de consultprijs verrekend. Er kan intercollegiaal overleg gefactureerd worden. Zie ook www.1np.nlvoor meer informatie. De behandeling wordt verrekend met het eigen risico. In 2023 is dat € 385,-. Let dus op als je een verhoogd eigen risico hebt, dan moet je zelf meer betalen. Voor de actuele en volledige voorwaarden kan je terecht bij je eigen verzekeraar.

Ongecontracteerde zorg

De behandeling wordt met uitzondering van het eigen risico deels vergoed afhankelijke van je eigen polis en zorgverzekeraar. Het percentage dat de zorgverzekeraar vergoedt ligt vaak tussen de 60 en 100 procent. Check dit voorafgaand aan de intake altijd zelf bij je zorgverzekeraar zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De rekening van de behandeling krijg je vanaf 2022 maandelijks. Deze kan je zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts naar de BGGZ en een classificatie volgens DSM 5 noodzakelijk. Voor de actuele en volledige voorwaarden kan je terecht bij je eigen verzekeraar. 

Standaard prijslijst generalistische basis GGZ 2023 voor vrijgevestigde praktijk 

ConsultenTarief NZa *
Diagnostiek 60 min **€ 173,40
Behandeling 60 min ***€ 152,50
Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II GGZ€ 23,58     
Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II GGZ€ 71,88         
* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intake (sessie 1 en 2), eventueel bij evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten

Onverzekerd product Consult (OVP)/ onvergoede zorg: Behandeling van bepaalde problemen (o.a. relatietherapie, seksuele problematiek, werkproblemen) valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking. Het tarief is €110,- per sessie van 50 minuten. Aan het eind van de maand ontvang je de factuur voor de sessie van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. 

Zelf betalen U kunt er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig, er wordt geen diagnose / classificatie gesteld en het eigen risico wordt niet aangesproken. Het tarief is €110,- per sessie van 50 minuten. Aan het eind van de maand ontvang je de factuur voor de sessie van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. 

Supervisie Supervisie voor consulenten seksuele gezondheid NVVS kost €100,- voor 60 minuten of €150 voor 90 minuten. 

Deskundigenverklaring Transgender

Op dit moment is er voor wijziging geslacht een Verklaring Transgender van een deskundige nodig. In de nabije toekomst wordt dat met de nieuwe wetgeving waarschijnlijk makkelijker en is er geen verklaring meer nodig. Voorlopig heeft u nog een  Deskundigenverklaring Transgender nodig. Maud Lazaroms kan zo’n verklaring voor u opstellen. Maud Lazaroms voert de beoordelingen altijd uit na afstemming met je behandelaar. Het is van belang dat u hiervoor toestemming geeft en gegevens van de behandelaar versterkt. Tevens volgt er een gesprek bij Maud Lazaroms waarin u informatie krijgt over de gevolgen van het wijzigen van de geslachtsregistratie. Indien de verklaring wordt verstrekt kunt u bij uw geboortegemeente geslacht (en indien wenselijk voornaam) laten veranderen. Een nieuw legitimatiebewijs wordt vervolgens door u aangevraagd in de gemeente waarin u woont. Tarief: €150

No show U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren of verzetten door te mailen. Bij afzegging binnen 24 uur zal een no-show tarief van €80,- in rekening worden gebracht. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd. Bij een afmelding binnen 24 uur bv ivm COVID gerelateerde klachten wordt altijd aangeboden om beveiligd te beeldbellen of een telefonisch consult te doen. Wil of kan je hiervan geen gebruik maken dat wordt de gereserveerde tijd verrekend. De rekening van een no show kunt u niet indienen bij de verzekering. 

Seksuele problematiek: Afhankelijk van de aard van de seksuele klacht en of deze samenhangt met een andere psychische aandoening wordt de hulp vergoed vanuit het basis pakket. U heeft bv. recht op vergoeding indien er sprake is van genderdysforie of van een DSM 5 classificatie + een seksuele klacht. Als er bij u een DSM 5 classificatie is vastgesteld en er is sprake van aan die aandoening gerelateerde seksuele klachten, dan kunt u uit de basis verzekering vergoeding krijgen voor de behandeling van de DSM 5 classificatie en mogen de daaraan gerelateerde seksuele klachten mee behandeld worden. De seksuele problemen mogen echter niet het hoofddoel van de behandeling zijn. 

Als je op de intake komt gaan we er vanuit dat je jezelf hebt geïnformeerd over het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden.

Wachttijd

Maud Lazaroms heeft i.v.m. verlof een aanmeldstop tot december 2023. Het is momenteel niet mogelijk om aan te melden. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Wanneer deze tekst van de website verdwijnt is het mogelijk om weer aan te melden. (Laatst bijgewerkt 17-07-2023)

Klachten en geschillenregeling

Maud Lazaroms is BIG-geregistreerd en houdt zich aan de beroepscode zoals door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en de NVVS (Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie) zijn opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan ons werk moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, bespreek die dan eerst met je behandelaar. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, dan kan je gebruik maken van de klachtencommissie van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) of de NVVS of P3NL.

Kwaliteitsstatuut

Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut van Maud Lazaroms is ter inzage beschikbaar op de praktijklocatie Mauritsstraat 100, 3583 HW, Utrecht. 

Privacy

Je gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacystatement van praktijk Maud Lazaroms is hier te vinden:

Registraties en lidmaatschappen 

GZ-psycholoog BIG 59929050625 

EMDR Europe Practitioner (VEN)

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Supervisor NVVS

Aanwijzing ‘deskundige transgenders’ (Zie BIG register)

AGB 94108736 

AGB Praktijk 94066210

Lid van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)

Lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Lid van de Special Interest Group (SIG) van de VEN: EMDR Zwangerschap en geboorte

Lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)

Locatie

Maud Lazaroms werkt op maandag, woensdag en donderdag op locatie Mauritsstraat 100 te Utrecht. U kunt aanbellen bij “In Therapie” (bovenste bel). Bij binnenkomst in de hal gaat u links de deur door en de trap op. Op de 2e verdieping bevindt zich de wachtkamer.

Buiten openingstijden van de praktijk kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisarts (binnen kantoortijden), crisisdienst (voor Utrecht: 030- 2308850) of huisartsenpost (buiten kantoortijden). Zie hiervoor www.primair-hap.nl of 088-1309670 (huisartsenpost Utrecht).